HET BESTUUR

voorzitter@upendown.nl

voorzitter@upendown.nl

Bert Veldhuizen

Secretaris

Secretaris

Petra Meij

Penningmeester

Penningmeester

Henk Boer

Bestuurslid

Bestuurslid

Ingrid ter Bogt

Technische Commissie

Technische Commissie

Bert Veldhuizen

Ingrid ter Bogt

Klaas Beijer

Beheer website

Beheer website

Bert Veldhuizen